Inschrijfformulier

Persoonlijke Gegevens
Roepnaam
Achternaam(*)
Voorletters(*)
Geslacht
Straat(*)
Huisnummer(*)
Postcode(*)
Woonplaats(*)
Land(*)
Telefoon
Invalid Input
Email(*)
Vul een geldig Email adres in.
Geboortedatum (dd-mm-jj)(*)
Het basislidmaatschap geeft recht op schema’s voor de gezamenlijke voor- en najaarswedstrijd en deelname aan gezamenlijke trainingen en loopreizen. U bent geen lid van een andere atletiekvereniging of loopgroep. Een gastlid maakt gebruik van de faciliteiten van MarathonPlus, maar wil het lidmaatschap en/of wedstrijdlicentie bij zijn huidige atletiekvereniging of loopgroep NIET beëindigen. De kosten van het basislidmaatschap of het gastlidmaatschap bedragen € 35,00 per jaar.
Ik wil lid worden van MarathonPlus
Invalid Input
Bent u momenteel lid van andere loopgroep of vereniging?
Invalid Input
Indien lid van een andere loopgroep of vereniging graag de volgende velden invullen:
Naam Vereniging
Invalid Input
Gevestigd te
Invalid Input
Lidmaatschapsnummer
Invalid Input
Heeft U momenteel een wedstrijdlicentie?
Invalid Input
MarathonPlus biedt haar leden de mogelijkheid om naast het basislidmaatschap ook een wedstrijdlicentie aan te schaffen. De bijkomende kosten voor een wedstrijdlicentie bedragen € 25,00 per kalenderjaar.
Wilt u een wedstrijdlicentie op naam van MarathonPlus?
Invalid Input
Als extra service kunt u het gehele jaar door persoonlijke begeleiding krijgen in de vorm van wedstrijd- en trainingsschema's gebaseerd op een jaarplanning. De kosten hiervan worden in overleg met de trainer vastgesteld.
Wilt u gebruik maken van persoonlijke begeleiding?
Invalid Input
Voor ons en uw gemak vragen wij uw toestemming om het verschuldigde lidmaatschapsgeld per automatische incasso te innen. De individuele begeleiding wordt per kwartaal geïnd.
(*)
Geef Uw akkoord.
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het bovenstaande en akkoord te gaan met een automatische incasso. Tevens verklaart hij/zij zich akkoord met opname van bovenstaande persoonsgegevens in het ledenbestand van MarathonPlus en stemt in met ontvangst van digitale informatie van de vereniging.
Rekeningnummer(*)
Ten name van(*)
Plaats(*)
Datum(*)
(*)
Opnieuw
Ongeldige invoer.

Opzegformulier

Persoonlijke Gegevens
Roepnaam
Invalid Input
Achternaam(*)
Straat(*)
Huisnummer(*)
Postcode(*)
Woonplaats(*)
Email(*)
Vul een geldig Email adres in.
Uit de reglementen: "Het lidmaatschap van MarathonPlus wordt altijd minimaal aangegaan voor (de rest van) een kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd voor het daarop volgende kalenderjaar, tenzij vóór 16 november schriftelijk is opgezegd bij de secretaris/penningmeester." . Hierbij verklaar ik dat ik mijn lidmaatschap van MarathonPlus per 1 januari 2018 wil beëindigen.
(*)
Geef uw akkoord.
Naam(*)
Plaats(*)
Datum(*)
(*)
Opnieuw
Ongeldige invoer.